Poradenstvo v ťažkých životných situáciách

 

Každý z nás sa niekedy ocitá v situáciách alebo vo vzťahoch, kde sa necíti dobre, nevie sa akoby pohnúť z miesta, nedarí sa mu hľadať konštruktívne riešenia, prenasleduje ho únava, stres, alebo časté choroby, alebo sa „len“ potrebuje s niekým porozprávať.

S čím sa na mňa môžete obrátiť:

 • Depresívne stavy
 • Nespokojnosť v živote
 • Komunikačné problémy
 • Partnerské problémy
 • Rodinné problémy
 • Osobný rast
 • Nízke sebavedomie
 • Problém nájsť si svoju životnú cestu
 • Problém nájsť si partnera
 • Problém presadiť sa v živote
 • Psychosomatické problémy, časté ochorenia a pod.
 • Úzkostné stavy
 • Úmrtie blízkej osoby
 • Stres
 • Nácvik relaxačných cvičení