Moja filozofia

Vyštudovala som Filozofickú fakultu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. Psychologickému poradenstvu sa venujem od roku 2005 a túto prácu milujem :).

Je úžasné sledovať pokroky človeka a zmeny, ktoré sa dejú v jeho živote. Každý človek, s ktorým som za tú dobu pracovala, ma niečím obohatil. Často ani nie je dôležité, aký problém človek v tom momente rieši, ale keď začneme spolu pracovať na jeho myšlienkach, na zmene postojov, na tom, ako sa na danú situáciu pozerá, začnú sa diať obrovské zmeny. Ak aj nedokážeme v tomto momente zmeniť vonkajšie okolnosti, ak zmeníme uhol pohľadu, z bludného kruhu hnevu, strachu alebo smútku sa stáva nový „kruh“- kruh pozitívnych zážitkov a skúseností. To vedie k pozitívnejšiemu pohľadu na život, k pozitívnejším myšlienkam a väčšej dôvere v seba a vlastné schopnosti. A všetko to, čo človek „vysiela“, sa mu spätne vracia ako bumerang. A tak zrazu zisťujeme, že aj realita okolo je iná. Zlepšujú sa naše vzťahy, plnia sa naše sny a plány. A my vieme, že toto je práve tá cesta, ktorou chceme kráčať.